آشنایی با سردار اسعد و کلنل محمدتقی خان پسیان و رضاخان و کودتای ۱۲۹۹ و نگاهی بر جنبش مشرو

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 39 بنام خدا حاجی علیقلی خان بختیاری معروف به سردار اسعد (۱۲۷۴ هجری قمری - ۷ محرم ۱۳۳۶ هجری قمری) از رؤسای ایل بختیاری (و خودش از طائفهً بهداروند) و از فاتحان تهران در جریان انقلاب مشروطه در ایران. زندگی نامه: عـلیقـلی خانآشنایی با سردار اسعد و کلنل محمدتقی خان پسیان و رضاخان و کودتای ۱۲۹۹ و نگاهی بر جنبش مشرو|30020784|iug|آشنایی با سردار اسعد و کلنل محمدتقی خان پسیان و رضاخان و کودتای ۱۲۹۹ و نگاهی بر جنبش مشروطه ایران
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان آشنایی با سردار اسعد و کلنل محمدتقی خان پسیان و رضاخان و کودتای ۱۲۹۹ و نگاهی بر جنبش مشرو وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 39

بنام خداحاجی علیقلی خان بختیاریمعروف به سردار اسعد(۱۲۷۴ هجری قمری - ۷ محرم ۱۳۳۶ هجری قمری) از رؤسای ایل بختیاری (و خودش از طائفهً بهداروند) و از فاتحان تهران در جریان انقلاب مشروطه در ایران.

زندگی نامه:عـلیقـلی خان سردار اسعـد سومین فـرزند حـسیـنـقـلی خان هفت لنگ ایلخانی است. او پس از کـشته شدن پـدرش به دستور ظل السلطان، یکـ سال در زندان ظل السلطان بسر برد و خانوادهً آنها تا زمان بـه قـدرت رسیدن اتابک در انزوا بسر میبردند. اما با بـه قدرت رسیدن علی اصغر خان اتابک اعظم امین السلطان، باز ستاره ًاقـبال آنها درخـشید و برادرش اسفـندیارخان (سردار اسعـد اول)به سمت ایلخانی بخـتیاری و علیقلی خان به فـرماندهی سواران بـخـتیاری در تـهـران منصوب شد. در واقعه قـتـل ناصرالدین شاه، ماًمور نظم تـهـران گـردید و در زمان مظفرالدین شاه نیز با عنوان سرتیپی در فرماندهی سواران بـختیاری سرتیـپـی باقی بود. در سال ۱۳۱۴ هـجری قـمری هـزار تومان مـقرری برای او به پاس وفاداریش به دولت تعـیـین گـردید. مدتی نیز به عـنوان ایلخانی بخـتیاری از جانب مظفرالدین شاه انـتخاب شد. اما در این سمت با رقابت شدید برادرش نجـفـقـلی خان صمصام السلطنه که از او بزرگـتر و طبق پـیمان نامههای سران ایل، ایلخانیگـری از آن او بود، مواجه شد و کناره گـرفت.او بعـد از عـزل اتابک دیگـر به گارد سلطنـتی مراجعـه نکرد و بـیشتر اوقات خود را در بـختیاری می گـذراند. در سال ۱۳۱۸ هـجری قـمری به هـندوستان و مصر سفر کرد و به زیارت مکه نائـل گـردید و سپس عازم پاریس شد. دوسال تمام در پایتختها و شهـرهای مهـم اروپا زندگـی کرد و به عـضویت فرماسونری درآمد.او در سال ۱۳۲۰ هـجری قـمری به تهـران آمد. در سال ۱۳۲۱ هـجری قـمری که اسفـندیار خان، برادر بزرگـش فوت کرد، راهـی بخـتیاری شد و بـین برادران و عـموزاده هایش (فرزندان حاج امامقـلی خان) صلح و آشتی برقـرار کرد. در سال ۱۳۲۲ هـجری قـمری به پـیشنهاد عین الدوله از طرف مظفرالدین شاه لقب سردار اسعـد و نشان حمایل به وی داده شد و ماًمور نظم لرستان گـردید.

سردار اسعد و مشروطیتسردار اسعد پس از افـتـتاح مجـلس اول، در ۱۸ شعـبان ۱۳۲۴ هـجری قـمری برای معـالجهً چـشم خود باردیگـر به اروپا رفت و در پاریس اقامت گـزید و به مطالعـه و ترجـمهً کتب خارجی پـرداخت. پس از بمباران مجلس، در روز سه شنبه ۲۴ جمادی الاول سال ۱۳۲۶ هـجری قـمری که تعـدادی از رجال و آزادیخواهان راهی زندان شدند او در پاریس بود.سردار اسعـد در بـین خوانین بختیاری، امتیازات ویژهای داشت. در تاریخهای بختیاری که شرح اختلافات و درگیریهای داخلی را نگـاشته اند، بـندرت از او در دسته بندیهای خانوادگی یاد شده است. سردار اسعـد را میتوان محـور اتحاد در ایل دانست. سردار ظفر مینویسد:" حاج عـلیقلی خان هـیچوقت مایل به جنگ نبود، خاصه جنگ مابـین بنی اعمام و برادران".سردار اسعـد در امور سیاسی نیز فردی توانا بود. او این امتیاز را با حـضور گـسترده اش در دستگـاه دولتی از زمان ناصرالدین شاه کسب کرده بود. سردار اسعـد در آثار مربوط به رجال معـاصر دارای سیمای مثـبت و روشنی است. قـزوینی او را دارای اخلاق حسنه دانسته است. عـلاقه به عـلم و دانش و مطالعـهً کتب داخلی و خارجی، بخصوص مطالعـه آثار مربوط به تاریخ، از ویژگـیهای دیگر اوست؛ قزوینی مینویسد:"من آن مرحوم را خوب میشناسم و در تمام مدت اقامت او در پاریس هـفتهای دوسه مرتبه او را میدیدم و غالبا صحبت ما از تاریخ بود؛ زیرا که او به تاریخ بسیار عـلاقه داشت ".وی دراین باره اشاره به تالیف تاریخ بختیاری بدستور او و ترجمه کتابهای زیادی از زبانهای خارجه به زبان فارسی دارد. از آن جـمله سفرنامهً شرلی تاورنیه و مجلات و کـتب آبی انگـلیسی را میتوان نام برد. ملک زاده در این باره مینویسد:"حاج عـلیقلی خان سردار اسعـد که از خوانین روشنـفکر بختیاری بود، دبستانی برای فرزندان ایل تاًسیس کرد و معـلمینی از تهـران برای تدریس اجیر نمود؛ و نظافت آن مدرسه را به شیخ علی ناظم که از مردان روشنفکر بود سپـرد ".وی میآفزاید، بدستور او تـعدادی از دانش آموزان این مدرسه به خارج اعزام شدند. کسروی نیز او را مردی دانش دوست و آگاه دل نامیده است؛ و یحیی دولت آبادی نام او را جزء اولین مجلسی که از افراد علم دوست در رجب ۱۳۱۵ هـجری قـمری تـشکیل شده است، میآورد. و احمد پـژوه وی را یکی از چهـار پـنج تن مبارز با وقوف به کار، آگـاه و صمیمی میداند.بنا به تصریح ملک زاده، سردار اسعـد هـمکاری خود با مجامع آزادی خواهی را از سال ۱۳۲۲ هـجری قمری آغاز کرده است. در دوازدهـم ربیع الاول هـمین سال، جلسهای از رجال آزادیخواه در باغ شخصی سلیمان خان میکـده و به رهـبری او برگـزار شد. ملک زاده این مجمع را هـستهً اصلی انـقلاب مشروطیت ایران میداند.گرچه نام سردار اسعـد در لیست اصلی نیامده است، اما او مینویسد:"بطوری که نگارنده این تاریخ از کسانی که هـنوز زندهاند و در آن جـمع حضور داشتهاند تحقـیق کرده ام، بحرالعـلوم کرمانی، برادر شهـید سعـید مرحوم روحی و حاجی عـلیقـلی خان سردار اسعـد بخـتیاری و سلیمان میرزا هـم در آن جـلسه حضور داشتـند".

مطالب دیگر:
پاورپوینت آماده بررسی اصول طرح ريزي محل شركت و انگيزه هاي كاركرد غير ماليپاورپوینت آماده بررسی افزايش ظرفيت در فيبر نوري تك موديپاورپوینت آماده بررسی معماری و بنا در مناطق و اقلیم گرم و خشکپاورپوینت آماده بررسی شرایط کشت و ویژگی های اكاليپتـوس و خـواص درماني اكاليپتـوس بسیار جامعپاورپوینت آماده بررسی نقش و اهمیت آكوستيك در معماري و تاثیر آکوستیک بر طراحی و معماریپاورپوینت آماده بررسی طبقه‌بندي و گياه‌شناسي برنج و اكولــوژي برنــجپاورپوینت آماده بررسی گیاه شناسی و اكولوژی گندم – بسیار جامعپاورپوینت آماده بررسی الكتريسيته و مغناطيس – مناسب برای تحقیق درسیپاورپوینت آماده بررسی الگوریتم های ژنتیک – مناسب برای تحقیق درسیپاورپوینت آماده بررسی و مطالعه تطبیقی مجتمع مسکونی ششصد دستگاه و آرمس و نسترن و طاش الهیه و طاشپاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای امامزاده نور گرگانپاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و معماری آمفی تئاتر کلوسوم و معبد پارنتئونپاورپوینت آماده بررسی امکانات به اشتراک گذاری منابع از راه دورپاورپوینت آماده بررسی امنیت در سیستم عامل ویندوز و ویندوز 2000پاورپوینت آماده بررسی مفاهیم بنيادي در امنيت شبكه مناسب برای تحقیق درسیپاورپوینت آماده بررسی و آموزش كاشت گندم مناسب برای تحقیق کلاسیپاورپوینت آماده آموزش نرم افزار ACCESS 106 – همراه با تصپاورپوینت آماده بررسی اصول و ابزارها و روش های اصلی در سیستم اموزش الکترونیکپاورپوینت آماده جزوه درس آموزش بزرگسالان – نوشته عيسي ابراهيم زاده انتشارات پيام نورپاورپوینت آماده طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاریبررسی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در مجتمع های مسکونی و انواع سازه و بررسی سازه در مجتمع های مسکونیپاورپوینت آماده بررسی آناتومي انواع آوندها و بافتهاي گياهيپاورپوینت آماده معماری مسکن و گونه شناسی و تیپولوژی مسکن معماری درون گرا و برون گرا معماریپاورپوینت آماده بررسی آناليز و طراحي پي هاي سطحيپاورپوینت آماده بررسی انواع انبار و اصول و قواعد فرآیند کار در انبار